Prymicje na Zaciszu

Prymicje na Zaciszu

W sobotę 18 stycznia niecodzienne wydarzenie z okazji obchodów uroczystości św. Wincentego Pallottiego przeżywała wspólnota domu prowincjalnego na Zaciszu. Spotkanie członków ZAK (Infinitam) było połączone z Mszą św. prymicyjną Księdza Stanisława Kicmana, który z wielkim wzruszeniem odprawiał ją w naszej zakonnej kaplicy. Ks. Stanisław, który 14.12.2013 r. otrzymał święcenia prezbiteratu jako kapłan archidiecezji warszawskiej, jest od wielu lat członkiem Zjednoczenia i gorliwym propagatorem duchowości pallotyńskiej. Przez 50 lat był mężem i ojcem, był też cenionym katechetą, przewodniczącym Lokalnej Rady ZAK, diakonem stałym w swojej parafii św. Wojciecha w Warszawie na Woli. Po dwóch latach od śmierci swojej żony, dzięki przygotowaniu teologicznemu jakie posiadał, a także przychylności ks. kard. K. Nycza, mógł uzupełnić swoje studia w seminarium duchownym i został wyświęcony na ka-płana.

W czasie homilii ks. Stanisław podkreślił wyjątkowość chwili oraz podzielił się świadectwem swego życia. Udzielił też prymicyjnego błogosławieństwa ks. Stanisławowi Rudzińskiemu SAC, siostrom, członkom ZAK oraz naszym współpracownikom obecnym na uroczystości. Radości naszych serc dopełniły życzenia złożone w imieniu nas wszystkich przez inspiratorkę wspólnoty ZAK „Infinitam” s. Małgorzatę Wyrodek, wspólny obiad w refektarzu zakonnym, a także śpiewanie kolęd. Ks. Stanisław zaśpiewał kolędę, którą zasłyszał w młodości od jednego z powstańców warszawskich na melodię: „Żołnierz drogą maszerował”. Naszemu spotkaniu towarzyszyła prawdziwa pallotyńska atmosfera uroczystości, a na pewno sam nasz Założyciel, św. Wincenty Pallotti, który zjednoczył nas we wspólnym świętowaniu.

s. Marta Kryńska