PALLOTYNKI.PL :: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego :: Siostry Pallotynki :: Prowincja Polska
Myśl tygodnia

 

"Celem Świętego Zjednoczenia 
jest doskonałe zachowanie
Bożego przykazania miłości Boga i bliźniego."
                                   św. Wincenty Pallotti

 

 

 


 

Nasze Zgromadzenie zostało powołane do życia w Rzymie, w pierwszej połowie XIX wieku, przez świętego kapłana Wincentego Pallottiego (1795 – 1850).

Jako społeczność życia konsekrowanego istniejemy od 1838 roku. Miejsce, jakie zajmujemy w Kościele jest integralnie związane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego. Nasza siostrzana wspólnota wyłoniła się z tego dzieła i przez ponad półtora wieku, w nim i przez nie – służy Chrystusowi i Jego Ludowi.

„Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz” (Zasady Życia 2.10).

„Według zlecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą”(ZŻ 2,15).

„Duch miłości, pokory i służby, prostoty i cierpliwości, miłosierdzia i radości serca – to szczególne cechy pallotyńskiej duchowości”. (ZŻ 2,16).

Każda z nas, gdziekolwiek jest, stara się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

wszystko:

- ad infinitam Dei gloriam! (AIDG) - dla nieskończonej chwały Bożej
- ad destruendum peccatum! (ADP) - dla zniszczenia grzechu
- ad salvandas animas! (ASA) - dla zbawienia dusz

A naśladując Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego, i odwołując się do pośrednictwa Patronki: Królowej Apostołów, w modlitwie i pracy dla Ewangelii, staramy się jednoczyć wszystkich w Bogu.